Musicoteràpia


QUÈ ÉS LA MUSICOTERÀPIA?
La Musicoteràpia és la utilització de la música per tal de promoure i facilitar la comunicació, la interacció, l’aprenentatge, la mobilitat, l’expressió i l’organització interna de les persones.
Es tracta d’una disciplina enfocada a treballar les necessitats físiques, sensorials, emocionals, socials, comunicatives i cognitives de les persones per així aconseguir una millor qualitat de vida.
Cal diferenciar l’Educació Musical de la Musicoteràpia, ja que aquesta consisteix en utilitzar la música com a eina per a treballar objectius d’altres àmbits, que no consisteixen en aprendre música.
La Musicoteràpia s’aplica en àmbits i entorns diversos com l’educatiu, el geriàtric, el mèdic, el de salut mental i l’empresarial.

A QUI VA DIRIGIT EL SERVEI DE MUSICOTERÀPIA DE MUSICANT?
A persones amb Necessitats Educatives Especials amb problemàtiques i diagnòstics de trastorns i dèficits com:
*         Trastorn o dèficit de l’aprenentatge
*         Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
*         Trastorns del comportament
*         Dificultats de comunicació i de llenguatge
*         Desordres emocionals
*         Retard mental
*         Retard o trastorn del desenvolupament
*         Trastorns de l’Espectre Autista
*         Dèficits sensorials
*         Trastorns psicomotors i discapacitats físiques

COM ES TREBALLA?
S’utilitzen activitats musicals terapèutiques d’expressió, percepció i creació com el cant, l’audició, la interpretació musical amb instruments, la dansa o el moviment, la composició, la improvisació i els jocs musicals.

QUÈ ES POT ACONSEGUIR?
Millores en:
*         Les capacitats d’atenció, concentració, memòria, percepció i imaginació.
*         El desenvolupament del llenguatge, l’expressió verbal i no verbal i la comunicació.
*         El comportament, la capacitat d’autocontrol i la tolerància a la frustració.
*         La socialització, la interacció i la integració amb els companys.
*         Les conductes socials adequades, la cooperació i el respecte envers els altres.
*         L’autoestima, la motivació, la iniciativa personal i l’autoconfiança.
*         Les habilitats d’expressió emocional i de relaxació i en l’equilibri personal.
*         La motricitat fina i gruixuda, l'organització psicomotora i la coordinació del moviment


QUÈ OFEREIX MUSICANT?
Sessions en format individual o grupal on es treballin objectius terapèutics adaptats a les necessitats específiques de cada persona.
Les sessions individuals són d’una durada de 30 minuts i les de grup de 45 minuts en una freqüència setmanal.

Les sessions són dutes a terme per ROSER MONTORIOL VILAJOSANA, LLICENCIADA EN PSICOLOGIA I MÀSTER EN MUSICOTERÀPIA.
Per a més informació: Secretaria de l’escola 938684620

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada